در شهرستان بن :

برپايي ميز خدمت در مصلاي نماز جمعه،راه حل برطرف کردن مشکلات مردم يکي از مشکلاتي که در سيستم اداري وجود دارد كاهش ارتباط ارباب رجوع با مديران ادارات مي باشد كه مطالبات و خواسته هاي مردم در نتيجه نبود اين ارتباط رنگ مي بازد.

در شهرستان بن :

برپايي ميز خدمت در مصلاي نماز جمعه،راه حل برطرف کردن مشکلات مردم يکي از مشکلاتي که در سيستم اداري وجود دارد كاهش ارتباط ارباب رجوع با مديران ادارات مي باشد كه مطالبات و خواسته هاي مردم در نتيجه نبود اين ارتباط رنگ مي بازد.

شب‌هاي بي‌داروي اهالي شهرستان بن شهرستان بن نياز به ايجاد مراکز درماني تخصصي و تجهيزات پزشکي دارد،که يکي از مهمترين مطالبات و دغدغه هاي مردم بن موضوع بيمارستان و در کنار آن داروخانه شبانه روزي ،است.
اخبارشهرستان بن