نمایه ۱۷۰۰ نشریه علمی ایرانی در پایگاه استنادی جهان اسلام

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۳۰ ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور، به ریاست سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

ارائه گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) متشکل از نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مسئول کشور مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … است.

وی افزود: کمیتۀ اجرایی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، متشکل از نمایندگان کشورهای اسلامی است و از سال ۱۳۹۶ این کمیته با تحرک بیشتری فعالیت می‌کند.

دهقانی ادامه داد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی بر ایجاد مرجعیت علمی کشورمان در جهان، سعی شده تا مشارکت سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای اسلامی در این زمینه جلب شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: دستیابی به مرجعیت سنجش و ارزیابی توسعۀ علمی و عملکرد پژوهش کشورهای جهان اسلام، اصلی‌ترین چشم‌انداز این پایگاه در سال ۱۴۰۴ است.

وی افزود: در بخش نشریات علمی، سامانۀ نشریات علمی جهان اسلام و هم‌چنین رصدخانۀ علم جهان اسلام با ۴ زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی ایجاد شده است.

دهقانی ادامه داد: اطلاعات و آمار این مرکز همواره به‌روزرسانی شده و قابل استناد است.

وی گفت: نشریات علمی برای ثبت و نمایه‌شدن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام باید دارای معیارهایی باشند که این موضوع با دقت مورد توجه قرار می‌گیرد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: این شاخص‌ها توسط شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، تدوین و تصویب می‌شوند.

دهقانی ادامه داد: با توجه به این شاخص‌ها، نشریات علمی به‌صورت مستمر مورد پایش و رصد هستند و اگر نشریه‌ای فاقد شاخص‌های مصوب باشد، از لیست پایگاه خارج می‌شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: تلاش می‌شود تا نگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به همۀ جهان گسترش یابد و این پایگاه، به مرجع علم‌سنجی جهانی تبدیل شود.

وی افزود: موضوع دیگر در زمینۀ فعالیت‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ساماندهی برگزاری “همایش‌های علمی” است که برای این کار یک سامانه ایجاد شد تا با معیارها و شاخص‌های شفاف همایش‌های علمی را ساماندهی کند.

دهقانی ادامه داد: در بخش مربوط به رصدخانۀ علم جهان اسلام نیز آخرین آمار و اطلاعات وضعیت علمی همۀ کشورهای اسلامی به‌صورت جزئی بارگذاری شده و در دسترس است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه‌بندی دانشگاه‌های داخلی و دانشگاه‌های جهان اسلام، یکی دیگر از برنامه‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است که با دقت در حال انجام است.

وی افزود: برگزاری همایش دبیران کل کمیسیون‌های ملی سازمان علمی‌فرهنگی جهان اسلام از سایر اقدامات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بود که این همایش، منشأ اقدامات مفیدی در زمینۀ تقویت همکاری علمی و پژوهشی جهان اسلام شد.

دهقانی با اشاره به نقش کشورهای عضو سازمان هشت کشور اسلامی در حال توسعه «دی-۸» ادامه داد: با توجه به نقش این کشورها در توسعۀ علمی جهان اسلام، سعی شده تا همکاری‌های علمی با این سازمان تقویت شود.

وی در پاسخ به برخی موضوعات مطرح‌شده گفت: احکام اعضای شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امضا می‌شود که این موضوع نمایانگر اهمیت این جایگاه است.

وی افزود: حدود ۱۷۰۰ نشریه از ۳۵۰۰ نشریۀ علمی نمایه‌شده در پایگاه استنادی جهان اسلام به کشورمان تعلق دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: در مورد ضریب نفوذ نشریات علمی جهان اسلام به‌صورت مستمر، موضوع در حال رصد است.

سعید رضا عاملی در این زمینه گفت: گزارش‌های ارائه ‌شده نشان می‌دهد جایگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در حال ارتقا است.

وی افزود: خوشبختانه با ارتباط برقرار شده با گروه دی- ۸ انتظار می‌رود مرجعیت علمی پایگاه علوم استنادی جهان اسلام افزایش پیدا کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: انتظار داریم نقشۀ راه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: در زمینۀ اعتبارسنجی باید تمرکززدایی شود و این موضوع مهم می‌تواند به نهادهای معتبر علمی و پژوهشی محول شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم ارائۀ گزارش متقن از عملکرد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: باید رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با معیارهای دقیق و توجه به معیارهای سایر کشورها توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام شود.

*این خبر به نقل از خبرگزاری مهر منتشر شده است*