بازیکنان ایرانی به ما برتری می‌دهند/ مدت غیبت ترابی را نمی‌دانم


بازیکنان ایرانی به ما برتری می‌دهند/ مدت غیبت ترابی را نمی‌دانم
*این خبر به نقل از خبرگزاری مهر منتشر شده است*