۶طرح توانمندسازی آزمایشگاه‌های کشور به اجرا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که زیرساختی برای توسعه صنعت آزمایشگاهی در کشور محسوب می‌شود توانسته تاکنون ۶ راهکار را برای توانمندسازی مجموعه‌های فعال این حوزه تعریف کند.

«حمایت از تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و ارتقای تجهیزات»، «حمایت از خرید نمونه‌های مرجع استاندارد و کالیبراسیون»، «حمایت از خرید دستگاه‌های آزمایشگاهی ساخت ایران»، «حمایت از استقرار استانداردهای آزمایشگاهی»، «حمایت از آموزش کارشناسان و فعالیت در قالب کارگروه‌های تخصصی» و «حمایت از خرید و استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی» ۶ برنامه شبکه برای توانمندسازی آزمایشگاه‌ها است.

در اجرای این برنامه‌ها، ارایه مشاوره های تخصصی لازم به آزمایشگاه ها برای انتخاب درست روش های نگهداری تجهیزات، بهره برداری از استانداردها و انتخاب تجهیزات مناسب برای توسعه دامنه خدمات نیز صورت می گیرد. در این راستا همچنین، شبکه با برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی و تشویق کارشناسان آزمایشگاه ها به انتقال تجربه و به اشتراک گذاری دانش خود با سایر کارشناسان، به ارتقای دانش تخصصی پرسنل آزمایشگاه ها کمک می کند.

این شبکه با هدف حمایت از توسعه فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها، ارتقای توانمندی‌ها و کمک به رشد، توسعه و بهبود عملکرد کارشناسان آزمایشگاه‌ها، حمایت‌های متنوعی برای مراکز عضو شبکه در نظر گرفته است. حمایت‌های شبکه در هر سال، بر اساس امتیاز آخرین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه در شبکه انجام می‌شود.

در حال حاضر بیش از یک هزار مجموعه فناور آزمایشگاهی در این شبکه عضو هستند. همچنین عددی بالاتر از ۲۰ هزار دستگاه و تجهیز در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به اشتراک گذاشته شده است.

تسهیلات و اعتبار ارائه شده به این مجموعه ها نیز از رقم ۹۵۰ هزار خدمات گذشته است.

*این خبر به نقل از خبرگزاری مهر منتشر شده است*